Koučování

Koučování je způsob vedení rozhovoru zaměřený na cíle. Díky chytrému dotazování se zvýší rychlost dosažení vašich cílů i radost z cesty. Koučování není jen pro sportovce nebo ředitele firem, je pro každého, kdo má zájem efektivně růst a určovat si směr růstu sám. I těžké věci se potom hýbou snáze a rychleji.

Na jaká témata se kouči ve školách zaměřují nejčastěji?

 • Jak zlepšit vztahy na pracovišti?
 • Jak zvýšit pracovní výkon?
 • Jak zvýšit efektivitu týmu?
 • Jak dělat to, co je pro mě smysluplné?
 • Jak vyvážit pracovní a osobní život?
 • Jak lépe zvládat sebeřízení a práci s časem?
 • Jak podpořit pocit, že ve škole táhneme za jeden provaz?
 • Jak začlenit do praxe poznatky ze školení pedagogů?

Co může koučování přinést ředitelům škol a jejich zástupcům?

 • Nadhled nad každodenní „profesní slepotou“, překročení navyklých struktur uvažování.
 • Vyjasnění své role leadera.
 • Zefektivnění práce s časem.
 • Kombinace podpory a výzvy, například když škola prochází organizační změnou.
 • Možnost aplikovat koučovací přístup v práci s kolegy.

Převzato a zkráceno z příručky Sebekoučování pro vedení školy (Jan Froněk, 2014)

Příručka

Koučování je způsob, jak vést rozhovor. „Sebekoučování“ ukazuje, že je možné vést rozhovor i sám se sebou, je to možnost, jak dosáhnout spokojenosti a štěstí vlastními silami. V příručce najdete pomocníka k poznání sebe sama, vedle toho také užitečná pravidla pro formulování cílů a pro plánování činností.

Stáhnout příručku

Video

V čem spočívá kouzlo koučování? To vám odhalí krátké video.

Očima ředitele

„Koučování jednoznačně vede k vlastnímu sebepoznání a k osobnostnímu i profesnímu růstu.“

„Koučování mi nabídlo nový pohled na možnosti řešení každodenních problematických situací.“

„Je to úžasný nástroj, který vedoucího pracovníka přiblíží k lidem, k jejich problémům a pohledům na život a svět.“

„Podařilo se mi změnit styl komunikace, daří se mi předávat více odpovědnosti na pedagogy.“

„Koučovací přístup používám při hospitacích – kolegové zjistili, že se je nesnažím kontrolovat, ale že společně zlepšujeme jejich práci a celkovou spokojenost v roli učitele.“

„Koučování v týmu širšího vedení školy posílilo důvěru a úroveň komunikačních dovedností. Je pro nás snazší respektovat odlišné názory a snáze docházíme ke konsensu.“

„Koučování vedlo ke zlepšení klimatu celé školy (bezpečnější, otevřenější prostředí, větší prostor pro komunikaci).“

„Koučování je výborný nástroj, vedoucí kolegy k přemýšlení, aktivnímu hledání řešení problémů a vlastní zodpovědnosti. Utvrzuje pozitivní přístup, má motivační potenciál a rozvíjí úroveň komunikace a vztahů. Koučování také vede k dalšímu rozvoji vlastní osobnosti kouče.“