Kolegiální poradenství

Kolegiální poradenství je strukturovaný rozhovor ve skupině 5-15 osob, při kterém se všichni zúčastnění soustředí na nalezení řešení profesního problému jednoho z účastníků. Celý proces trvá 15-35 minut, můžete jej opakovat, dokud nevyřešíte problémy všech účastníků. Jednou jste poradcem, jednou tím, komu se radí.

Hlavním záměrem poradenství je zlepšení profesní praxe účastníků. Myšleny jsou tím hlavně interakce mezi kolegy, s vedením, se žáky či rodiči. Cíle, kterých je při kolegiálním poradenství dosahováno, jsou například vyřešení konkrétních problémů z praxe, zvýšení sebereflexe, navýšení kvalifikace o poradenské dovednosti.

Kromě výše jmenovaných cílů se často dostavují i tyto přínosy: uvolnění účastníka skrze přijetí ostatními („jsem normální“), zvýšená pracovní spokojenost, zvýšení kvality práce. Neméně zajímavá je pro učitele možnost využít jednoduché metody i pro kreativní práci se žáky.

Převzato a zkráceno z příručky Kolegiální poradenství. Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady (Jan Froněk, 2014)

Příručka

Příručka vás seznámí s metodou kolegiálního poradenství. Obsahuje sadu praktických nástrojů, s jejichž pomocí můžete kolegiální poradenství vyzkoušet hned.

Stáhnout příručku

Video

Každé poradenství trvá 15-35 minut. Video vás názorně provede jednotlivými fázemi v několika minutách. Snáze si představíte, jak celý proces probíhá.

Očima ředitele

„Při poradách jsme systematičtější – zatímco dříve jsme více 'mluvili o problémech', dnes efektivněji hledáme jejich řešení.“

 „Pedagogický sbor nyní funguje jako kolektiv odborníků – zapojení všech vede k lepším a kreativnějším řešením.“

Kolegiální poradenství rozvíjí vzájemnou důvěru v rámci pedagogického sboru – problémy řešíme společně.“

„Naučili jsme se lépe pracovat s časem, což má za důsledek vyšší efektivitu při plánování aktivit i řešení problémů.“

„'Kolpor' nyní využíváme pravidelně hlavně při práci nad změnami (například změny ve školním řádu).“

„Výstupem je často akční plán, kterým se všichni řídíme.“

Akreditovaný kurz (DVPP)

Chcete metodu vyzkoušet s pedagogy? Objednejte pro svou školu pětihodinový akreditovaný kurz, kde si metodu vyzkouší nejen v roli účastníků, ale i v roli moderátora. Pak už není nic snazšího, než se k metodě vracet, kdykoli bude třeba. Ale už bez externího lektora. Zvládnete to sami! Informace získáte na emailu info@koucovanidoskol.cz.